یکشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶
پذیرش نمایندگی
 1. فراگیری دانش و مهارتهای لازم پس از دریافت عضویت تعاونی و همزمان با اعطای نمایندگی
 2. احداث حداقل 400 مترمربع بستر زمینی در فضای باز یا سرپوشیده
 3. نگهداری حداقل 1000 عدد سبد ورمی‌کمپوست
 4. مشارکت فعال در برگزاری همایشهای استانی و شهرستانی
 5. هماهنگی با دفتر مرکزی تعاونی برای خرید و فروش مواد و تجهیزات و رعایت عدالت در همکاری با اعضای تعاونی استان
 6. ارائه خدمات به اعضای تعاونی نظیر تامین کرم، مواد اولیه، سبد، ابزارآلات و جداسازی کرم و کود
 7. ارائه مشاوره به اعضای تعاونی
 8. فعالیت موثر در فروش محصولات تولیدی به خریداران بخش خصوصی
 9. کسب مجوزهای مربوطه و ایجاد ارتباط لازم با ادارات ذیربط، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بسیج، شرکتهای تعاونی روستایی، محیط زیست و... (در صورت امکان)
نظرات (0) کلیک ها: 605
 1. دریافت و مطالعه ضوابط نمایندگی
 2. تکمیل کاربرگ مربوطه و ارسال کپی شناسنامه،کارت ملی و سایر مدارک مورد نیاز به دفتر مرکزی تعاونی
 3. واریز مبلغ اولیه هزینه کارشناسی برای دریافت نمایندگی
 4. بررسی برگ درخواست و کنترل مدارک متقاضی، توسط کارشناس تعاونی
 5. انجام مصاحبه حضوری توسط تعاونی
 6. بازدید محل کارگاه معرفی شده متقاضی و اعلام نظریه توسط کارشناس تعاونی
 7. اعلام میزان مبالغ واریزی بعلاوه میزان سفته توسط شرکت تعاونی
 8. واریز مبلغ تعیین شده و تحویل سفته توسط متقاضی
 9. تنظیم قرارداد و امضای آن توسط شرکت تعاونی
 10. موافقت با نمایندگی آزمایشی به مدت شش ماه
 11. ارزیابی عملکرد نماینده توسط شرکت تعاونی
 12. اعطای نمایندگی دو ساله در صورت موفقیت در دوره شش ماهه آزمایشی
 13. ارزیابی سالیانه نمایندگی برای ابقای شرایط احراز نمایندگی
نظرات (0) کلیک ها: 681
 1. حداقل تحصیلات کارشناسی یا سابقه فعالیت موثر در ورمی‌کمپوستینگ به تایید یکی از اعضای هیات مدیره خوشه
 2. علاقمندی به حفظ محیط زیست و ایجاد زمین سالم
 3. علاقمندی خاص به امور پرورش کرم و صنایع مرتبط
 4. برخورداری از سلامت جسمی و روانی
 5. نداشتن سوء پیشینه و مجازات کیفری
 6. دارای حسن شهرت، حسن خلق و روابط عمومی قوی
 7. دارای تجربه کافی در امر تولید و کارگروهی (در شرایط مساوی اولویت دارد)
 8. دارا بودن حداقل 1000 مترمربع زمین و 300 مترمربع بنای مسقف کارگاهی
 9. داشتن توانایی مالی به میزان پانصد میلیون ریال (در صورت عدم وجود کارگاه فعال ورمی‌کمپوست)
 10. اقامت در استان مربوطه
 11. تامین وثیقه (سفته)
نظرات (0) کلیک ها: 691
 1. تمرکز فعالیت واحدهای تولیدی عضو تعاونی در استان تحت پوشش نماینده استان
 2. تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز اعضای جدید در صورت موجود داشتن(اولویت با نماینده استان)
 3. پرداخت حقالزحمه ناشی از کلیه فعالیتهای مرتبط طبق قراردادهای منعقده
 4. صدور کارت عضویت تعاونی خوشه زمین سالم برای نماینده استانی
 5. معرفی نماینده به سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی مرتبط
نظرات (0) کلیک ها: 656

برچسب ها

پیوند با وبگاه های محیط زیست

برخی از سایت های مرتبط با وبگاه های محیط زیست را در قسمت زیر مشاهده نمایید.
کارآفرینها
 • تلاش ما بر آن است در وبسایت های کارآفرینها و پیشرفت، به نحوی واقع بینانه به مسائل بنگریم.