یکشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶
فرم عضویت آنلاین در تعاونی خوشه زمین سالم
لطفا تمامی موارد ستاره دار (*) تکمیل گردد.
(*)

لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید.
نام (*)
لطفا نام خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
نام خانوادگی (*)
لطفا نام خانوادگی خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
فرزند (*)
لطفا نام پدر خود را به وصرت صحیح وارد نمایید.
تاریخ تولد (روز/ماه/سال) (*)
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
محل تولد (*)
لطفا شهر محل تولد خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
شماره شناسنامه (*)
لطفا شماره شناسنامه خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
صادره از (*)
لطفا نام شهر صدور شناسنامه خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
کد ملی (*)
لطفا کد ملی خود را به صورت دقیق و صحیح وارد نمایید.
میزان تحصیلات (*)
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید.
رشته تحصیلی (*)
لطفا رشته تحصیلی خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
گرایش رشته تحصیلی (*)
لطفا نام گرایش رشته تحصیلی خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
استان (*)
لطفا یکی از استان ها را انتخاب نمایید.
شهرستان (*)
لطفا نام شهر یا شهرستان محل سکونت خود را وارد نمایید.
نشانی محل سکونت (*)
لطفا آدرس محل سکونت خود را در این قسمت وارد نمایید.
کد پستی (*)
لطفا کد پستی 10 رقمی آدرس محل سکونت خود را در این قسمت وارد نمایید.
تلفن ثابت (*)
لطفا تلفن ثابت خود را همراه با پیش شماره در این قسمت وارد نمایید.
دورنگار (*)
لطفا شماره تلفن فکس خود را همراه با پیش شماره وارد نمایید.
تلفن همراه (*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را در این قسمت وارد نمایید.
آدرس پست الکترونیک (*)
لطفا آدرس پست الکترونیک خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
درحال حاضر در کدام شهرستان دارای کارگاه تولیدی ورمی کمپوست می باشید؟ (*)
اگر چنین کارگاهی دارید، لطفا نام شهرستان را وارد نمایید.
در صورت امکان مساحت کارگاه ورمی کمپوست خود را وارد نمایید. (برحسب متر مربع) (*)
لطفا مساحت کارگاه ورمی کمپوست خود را بر حسب متر مربع وارد نمایید.
علاقمند به راه اندازی کارگاه ورمی کمپوست در کدام شهرستان می باشید؟ (*)
لطفا در صورت علاقمندی به راه اندازی کارگاه ورمی کمپوست نام شهرستان مورد نظر برای این کار وارد نمایید.
علاقمند به راه اندازی کارگاه ورمی کمپوست در چه مساحتی می باشید؟ (برحسب متر مربع) (*)
لطفا مساحت کارگاه ورمی کمپوست خود را که علاقمند به راه اندازی آن می باشید بر حسب متر مربع وارد نمایید.
آیا علاقمند به مشارکت در طرحهای تعاونی با خرید سهام تعاونی می باشید؟

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید.
مبلغ سهام خریداری شده را وارد نمایید (ریال) (*)
لطفا مبلغ سهام خریداری شده را به ریال وارد نمایید
نوع فیش پرداخت شده را انتخاب نمایید (*)

لطفا نوع فیش پرداخت شده خود را مشخص فرمایید.
شماره قبض / شماره پیگیری (*)
لطفا شماره شماره قبض یا شماره پیگیری خود را وارد نمایید.
تاریخ پرداخت (روز/ماه/سال) (*)
لطفا تاریخ پرداخت وجه را به صورت صحیح وارد نمایید.
(*)
  تولید کپچا جدید
لطفا کد را به صورت صحیح وارد نمایید.
لطفا تمامی موارد ستاره دار (*) تکمیل گردد.

برچسب ها

پیوند با وبگاه های محیط زیست

برخی از سایت های مرتبط با وبگاه های محیط زیست را در قسمت زیر مشاهده نمایید.
کارآفرینها
  • تلاش ما بر آن است در وبسایت های کارآفرینها و پیشرفت، به نحوی واقع بینانه به مسائل بنگریم.