استفاده آزمایشی از فناورانه ترین سطل زباله دنیا در لندن آغاز شد، چرا که شورای این شهر تصور می کند به رغم قیمت گزاف این سطل، استفاده از آن نوعی صرفه جویی خواهد بود.

هفته نامه فناوران به نقل از خبرگزاری مهر در تاریخ دوازده مرداد سال جاری، در ستون پنجره واقع در صفحه هفت آورده است:

سطل زباله بیگ بلی خورشیدی، انرژی را از خورشید گرفته و از آن برای فشرده کردن زباله و رساندن آن به یک هشتم اندازه خود استفاده می کند. هزینه استفاده از این سطل زباله که از فناوری بالایی سود می برد برای پنج سال اجاره به یک هزار پوند در سال می رسد، اما به علت ظرفیت بزرگ آن می تواند هزینه های شهرداری را برای سفرهای داخل شهری و سوخت مصرفی برای جمع کردن زباله کاهش دهد.

 

این دستگاه خورشیدی از یک باطری دوازده ولتی استفاده می کند. این دستگاه برای عملکرد خود تنها به هشت ساعت نور خورشید در ماه احتیاج دارد و در حال حاضر در شهر مرتون، جنوبغربی لندن به صورت آزمایشی استفاده می شود. بر اساس اظهارات توزیع کننده سطل های زباله بیگ بلی خورشیدی، فناوری فشرده کننده این دستگاه ظرفیت را شش تا هشت برابر ظرفیت یک سطل عادی خیابان افزایش می دهد. 

شرکت تولید کننده ادعا می کند که این سطل ها می توانند میزان جمع آوری زباله را تا هشتاد و شش درصد کاهش دهد. هر کدام از دستگاه های فشرده ساز مجهز به یک سیستم مانیتورینگ بیسیم است. این سیستم می تواند تیم جمع آوری زباله را از پر شدن سطل ها مطلع  کنند. این سیستم پیامک یا نامه الکترونیکی با این مضمون ارسال می کند که سطل تا هشتاد و پنج درصد پر شده است.

 

نظرات (0) کلیک ها: 357