یکشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶
کود آلی زیستی
1392.آبان
مصاحبه گروه دانش شبکه چهارم سیما با جناب آقای نظامی نایب رئیس هیئت مدیره خوشه زمین سالم در خصوص کودهای آلی و زیستی
وجود کودهای شیمیایی در خاک همانند گلوله در اسلحه می باشد. قصد از ارائه این جملات هرگز بیان تاریخ و ذکر وقایع گذشته نیست، بلکه اعلام هشدار و زنگ خطری است جدی، که در واقع باید خیلی زودتر از این مقطع نواخته می شد.. این برنامه که با نام پنگان در گروه دانش شبکه ۴ سیما، به تهیه کنندگی مصطفی شریفی و اجرای علیرضا خنجری در سال ۸۹ تولید شده است.

برچسب ها

پیوند با وبگاه های محیط زیست

برخی از سایت های مرتبط با وبگاه های محیط زیست را در قسمت زیر مشاهده نمایید.
کارآفرینها
  • تلاش ما بر آن است در وبسایت های کارآفرینها و پیشرفت، به نحوی واقع بینانه به مسائل بنگریم.