یکشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶
خدمات ما
1392.اسفند نوشته شده توسط

1- طراحی ، محاسبه هزینه ، آموزش و ارائه مشاوره احداث واحد تولید ورمی کمپوست بستر پشته ای در هر شرایط جغرافیایی با تعهد خرید حداقل سه برابر کرم اولیه در سال اول 

2- ارائه خدمات بسته بندی وارتقای کیفیت ورمی کمپوست تولیدی متناسب با بازار هدف مورد نظر تولید کننده 

3- پذیرش سرمایه برای عملیات تولید کرم در سبد با استفاده از تخصص و امکانات نمایندگان استانی تعاونی خوشه زمین سالم 

4- اطلاع رسانی به خریداران و فروشندگان ورمی کمپوست و کرم جهت تسهیل فروش تولیدات-

5- استفاده از پتانسیل عظیم ظرفیت تولید اعضا به منظور یکسان سازی تولیدات و بسته بندی مناسب بازار های خارج به منظور ارز آوری از بازار های صادراتی در برنامه کوتاه مدت 

6- احداث اولین کارخانه تولید پروتئین هیدرولیزه از کرم آیزنیا فتیدا در خاورمیانه به منظور تولید مکمل غذای طیور با بالاتریت کیفیت فنی و با مشارکت سهامداراندر یک سال پیش رو

7- بررسی و امکان سنجی تولید لوازم آرایشی و بهداشتی با منشاء کرم آیزنیا فتیدا 

8- حمایت از گسترش نگهداری راکتور های خانگی با رویکرد زیست محیطی در منازل و مدارس

9- تلاش گسترده و اطلاع رسانی مستمر با استفاده از ظرفیت های بالای تعاونی خوشه زمین سالم به منظور کاهش مصرف کود شیمیایی و جایگزینی آن با کود های ارگانیک به ویژه ورمی کمپوست به عنوان کود برتر در کشاورزی ارگانیک

برچسب ها

پیوند با وبگاه های محیط زیست

برخی از سایت های مرتبط با وبگاه های محیط زیست را در قسمت زیر مشاهده نمایید.
کارآفرینها
  • تلاش ما بر آن است در وبسایت های کارآفرینها و پیشرفت، به نحوی واقع بینانه به مسائل بنگریم.